A7 Hobekuntzen zerrenda

Jarraibideak

Heldu da unea zerrenda bat egiteko zuen ikastetxean energia-kontsumoa murriztu eta energia-eraginkortasuna hobetzeko har daitezkeen neurriekin.

Talde bakoitzak ikastetxeko energia-eraginkortasuna hobetzeko eta energia-kontsumoa murrizteko ekintzen zerrenda bat eginen du.

Ahal bezainbeste ekintza proposatuko dituzue, ezaugarriak zehaztuta. Ongi definitu beharko dituzu zeintzuk diren ekintza gauzatzeko arduradunak, eta zehaztu nolako hobekuntza dakarren, kontsumoa murrizten duen, energia-eraginkortasuna hobetzen duen, energia sortzen duen, etab.

Beharrezkotzat jotzen baduzu, beste ikastetxe, gune edo hiri batzuetako esperientziei buruzko informazioa bilatuko duzu.

Jarduera baliabideak

Fitxa "Hobekuntzen zerrenda"